Startpagina

Welkom bij de klaverjasclub de Bloedkoraal sinds 21 September 1999
Logo de Bloedkoraal

Wij stellen ons aan u voor in een kort overzicht. 21 September 1999 kwamen een drietal bewoners bijeen, in de recreatie zaal van de Bloedkoraal. Dit waren de heren Maup Guit, Ton Spoorenberg en G. Schaap met de bedoeling om een klaverjasclub op te richten. Voor de publiciteit was de Dhr. Pius Schilder van het weekblad Nieuw Volendam (Nivo) uitgenodigd, die van ons drietal een foto nam als de beoogde bestuursleden. Hij verzocht ons om nadere voorstellen voor de op te richten klaverjasclub, zodat er een publicatie van de oprichting van de klaverjasclub de Bloedkoraal in de Nivo kon worden gepubliceerd.

Er moest door de heren het een en ander worden geregeld. Om een klaverjasclub op te richten, is er materiaal nodig, zoals kaarten, wedstrijdlijsten, leden lijsten, en een contributie lijst. Zo werden er op de computer diverse lijsten in elkaar gezet en uitgeprint. Zo werd er een complete administratie opgezet. Verder moesten er nog kaarten worden gekocht, en dat ging weer via een bevriend persoon. Deze complete administratie werd als voorschot gefinancierd door Ton Spoorenberg. Het bestuur was al geformeerd te weten Maup Guit als voorzitter, Ton Spoorenberg als secretaris en G. Schaap als Penningmeester.

Wij startten met 16 leden, drie dames, en 13 heren, bijeen gezocht via bevriende relaties. Het waren voornamelijk introducés, want er was bij bewoners van de flats te weinig animo om zich aan te melden voor het klaverjassen.

Logo de Bloedkoraal

Na het overlijden van Ton in 2008, ontstond er weer een mutatie in het bestuur wat gelukkig goed werd opgevuld door Dick Koning. In 2013 overleed Maup Guit en zijn plaats werd door Karel Diepenhorst ingenomen. Deze twee personen Maup en Ton zijn niet te vergeten personen geweest, die hun stempel op deze klaverjasclub hebben gezet. Door hun inzet draait deze club als een zonnetje. Zij mogen daarom niet worden vergeten, voor wat zij hebben betekend voor de Klaverjasclub de Bloedkoraal. Ook over niet te vergeten is de daarna overleden Dick Koning, die als bestuurder zijn steentje heeft bij gedragen bij de klaverjasclub, maar ook als vrijwilliger bij de maandelijkse bingo van de soos. Hij was een zeer goede kaarter en is dan ook diverse keren kampioen geweest. Daarnaast kenden wij hem als een zeer goede bestuurder. Deze mutatie moest weer worden opgevuld, en dat is ons gelukt door Johan Tuyp zijn plaats te laten innemen. Iedereen weet wat een goede bestuurder Johan voor de club is. Als wedstrijdleider en ook met zijn verslagen die hij elke week publiceert zowel op het bord als in de nivo. Verder vult hij elke week op de website de uitslagen en standen alsmede het verslag van die ‘Peter Gorter de echte baker klaverjas competitie’ speelavond. Hij is ook de penningmeester van de club geworden. Deze taak heeft hij van Gerard overgenomen. Ook met leden waren er wisselingen en er moesten regelmatig leden worden gezocht. Dat lukte wonderwel.
Sinds een aantal jaren is er een bestuur dat staat.
Deze zijn Karel Diepenhorst als voorzitter, Johan Tuyp als Penningmeester, Gerard Schaap als Secretaris en Jan Rikkers 2e voorzitter en algemene zaken. Wij hebben nog een jaar met 34 leden gespeeld. Dat gaf toch de nodige problemen met het zoeken van vervangers, want die lijst van vervangers was niet zo groot. Dus het spelen met het aantal van 34 leden heeft geen lang leven mogen lijden. Wij zijn nu een club met 28 leden, zowel vrouwen als mannen. Een gemengd gezelschap dus. 20 Heren en 8 dames, met de leeftijd van 50+ tot en met 80+.

Wij hebben ook een aantal sponseren die ons steunen met het nodige voor o.a. de loterij en de hapjes, dus kunnen wij meer aan de loterij doen door voor grotere prijzen te zorgen. Wij kaarten een maal per maand om prijzen en dat zijn dan meestal kleinere prijsjes. Verder trekken wij een naam van een lid, dat dan een pak koffie of een fles wijn mag ontvangen. Verder krijgen de leden met Sint Nicolaas een heerlijke banketstaaf van de echte baker Gorter.

Bij de start van de competitie hebben wij een leden vergadering, waar de leden dan horen hoe het gaat met de klaverjasclub en waar zij ook met voorstellen kunnen komen. Onze competitie duurt 33 weken en eind april de 34ste avond is de afsluitavond en wordt er om grote prijzen gekaart. Dit met hapje en een drankje en een loterij en worden de eind prijzen van de ‘Peter Gorter de echte baker competitie’, aan de winnaars uitgereikt. Zo’n zelfde avond vindt ook plaats met kerst, dan is er ook de loterij met mooie prijzen en de hapjes en een drankje. In september 2019 hebben wij ons 10 jarig bestaan gevierd met een hapje en een drankje en verder is er die avond om prijzen geklaverjast.

Logo de Bloedkoraal

Door deze publicatie in de Nivo en de website blijft iedereen op de hoogte van het wel en wee van de klaverjasclub de Bloedkoraal. Wij spelen elke woensdag avond om 19.30 uur gedurende het seizoen dat vanaf eind augustus tot eind april van het volgend jaar duurt. En wij klaverjassen onze ‘Peter Gorter de echte baker competitie’ wekelijks in de recreatie zaal, die zich bevindt in de grote flat aan de Bloedkoraal, nummer 2a, tegenover de Rabobank. Wij zijn een vereniging die onderdeel uitmaakt van de senioren soos de Bloedkoraal. En kunnen daarom gebruik maken van de recreatie zaal van de senioren soos de bloedkoraal. De consumpties die worden genuttigd op een wedstrijd avond komen geheel ten goede aan de senioren soos. Wij bestaan door de ontvangsten van de contributie, en onze sponsors die een bijdrage leveren, zodat wij een gezellige avond met een loterij kunnen organiseren en de leden de gelegenheid hebben om de loten te kopen. Dat levert weer de nodige financiën op. Met dit schrijven leest u het ontstaan, en het reilen en zeilen van de klaverjasclub de Bloedkoraal.

Logo de Bloedkoraal